Verzekeringen
Collectieve ongevallenverzekering
RONDUIT heeft tegen het risico van ongevallen een collectieve verzekering voor al haar scholen afgesloten die tevens is uitgebreid met een schoolreisverzekering. Onder deze verzekering vallen:
  • bij RONDUIT ingeschreven leerlingen, personeel van verzekeringnemer, waaronder leerkrachten.
  • Tevens worden als verzekerden aangemerkt de vrijwilligers, de stagiairs en degenen die op verzoek van de schoolleiding c.q. het schoolbestuur hulp verlenen bij bepaalde excursies, hierna te noemen “hulpkrachten”.
 
Deze ongevallenpolis is geldig gedurende alle schoolactiviteiten, dus ook tijdens reizen en excursies en ziet er als volgt uit:
1) Blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval   € 50.000,-
2) Bij overlijden als gevolg van een ongeval   € 5.000,-
3) Geneeskundige kosten als aanvulling op de eigen
     ziektekostenpolis of ziekenfondsverzekering   € 2.500,-
4) Tandheelkundige kosten als gevolg van een ongeval   € 2.500,-
                                                                                                 
Deze twee laatste rubrieken zijn dus vooral belangrijk nu de meeste zorgverzekeringen een eigen risico berekenen van € 150,- , De rubriek "Ongevallen met blijvende invaliditeit" is voor iedere leerling heel belangrijk omdat leerlingen alleen maar aanspraak kunnen maken op de WAJong regeling. 
De afgesloten verzekering dekt tevens ongevallen overkomen aan inzittenden van een auto, ook wanneer die auto eigendom is van een derde, en waar het kind in wordt vervoerd i.v.m. een schoolactiviteit, dan wel dat het vervoer plaatsvindt van huis naar school of omgekeerd.
 N.B. Zou de eigenaar van de auto ook een inzittendenverzekering bezitten, dan kan naast de ongevallenpolis van de school, ook deze inzittendenverzekering worden aangesproken. Voor leerlingen of ouders die deze verzekerde bedragen te laag vinden of de voorkeur geven aan een zogenaamde “24 uur’s dekking incl. alle vrije dagen en vakanties” bestaat de mogelijkheid om deze schoolverzekering uit te breiden. U kunt daarvoor een speciaal aanvraagformulier aanvragen bij:  
                                                    
WBD Lippmann Groep BV Den Haag
tel. 070 - 3028500
U dient dan te vragen naar de afdeling Ongevallenverzekeringen voor scholieren.
 
Verder zijn alle leerlingen en medewerkers verzekerd wanneer zij op schoolreis of excursie gaan. Daarvoor heeft RONDUIT  een verzekering afgesloten waaronder het volgende is gedekt:
Bagage: € 2.722,- per persoon
(voor foto, video, film, en computerapparatuur max. € 1361,-)
Het eigen risico voor bagageschade is € 45,-
Buitengewone kosten zoals telecommunicatiekosten € 90,-
Overige kosten zoals repatriëring en hulp alarmservice: kostprijs.
Geneeskundige kosten: kostprijs (in aanvulling op eigen zorgverzekering). 
 
De alarmdienst is 24 uur per dag en 7 dagen per week in te schakelen.
De verzekering is geldig binnen de gehele wereld. 
 
Hoewel deze uitleg met de grootst mogelijk zorgvuldigheid is samengesteld, kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. Als basis voor de schadebehandeling gelden alleen de polisvoorwaarden, de polistekst en de op deze polis betrekking hebbende clausules.
 
Oktober 2008.