Ouderraad
Wat doet de Ouderraad?
De OR is een vereniging (ingeschreven bij de Kamer van Koophandel) en bestaat uit enthousiaste ouders/verzorgers. De ouderraad zet zich in om een positieve bijdrage te leveren aan de ontwikkelingen op school.
 
Wat houdt een Ouderraad in?
Een ouderraad bestaat uit een door de ouders gekozen groep mensen, die allerlei activiteiten organiseert voor de leerlingen en hun ouders. De ouderraad organiseert in samenwerking met het team bijvoorbeeld vieringen en evenementen en informeert over en betrekt ouders bij (buiten)schoolse activiteiten.
Een school kan bijna niet zonder betrokkenheid van ouders. Zonder de hulp van ouders kunnen veel activiteiten niet worden uitgevoerd. De betrokkenheid van de ouders bij het gebeuren op school kan de ontwikkelingen van de kinderen verbeteren.
 
De hulp van ouders zien we o.a. terug in:
  • hulpouders:
  • klassenouders;
  • ouders die wekelijks het schoolplein aanvegen;
  • ouders die ondersteuning bieden bij uitstapjes en activiteiten op school;
  • ouders die helpen bij Sinterklaas en Kerst;
  • ouders die medeouders rondleiden bij de Open Dagen van de school;
  • en ga zo maar door
 
De OR biedt een luisterend oor en is aanspreekpunt voor ouders. De OR heeft geen zeggenschap over het beleid op school. Voor vragen op dit gebied zullen wij u doorverwijzen naar de leiding van de school of naar de medezeggenschapraad (MR).
 
De OR int en beheert de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage, zodat er nog meer leuke dingen op school gedaan kunnen worden.
 
De OR vergadert zes keer per schooljaar. De reguliere OR vergaderingen zijn voor iedere ouder toegankelijk, deze wordt in de maandelijkse Nieuwsbrief van school aangekondigd. Naast de reguliere vergaderingen is de OR verplicht eenmaal per jaar een jaarvergadering te organiseren. Tijdens de jaarvergadering wordt er een samenvatting van het afgelopen jaar gepresenteerd. De financiële situatie wordt toegelicht door de penningmeester(s), zodat u weet waar de ouderbijdrage aan besteed wordt. De kascontrolecommissie heeft van tevoren de kascontrole uitgevoerd.  In deze vergadering treden OR leden af en worden door de ouders herkozen, of er worden  nieuwe leden gekozen.
 
De Nieuwsbrief wordt door de OR ook gebruikt om de ouders op de hoogte te houden van het reilen en zeilen binnen de OR.
 
Bent u nieuwsgierig geworden? Kom gerust naar ons toe met uw vragen, opmerkingen en/of een kritische noot. Daar zijn we voor! 
De OR wenst u en uw kind(eren) een heel fijne tijd toe op de Zandloper.