Overstap naar voortgezet onderwijs
Op weg naar het Voortgezet onderwijs in de groepen 7 en 8
Uw kind gaat in groep 8 een keuze maken naar welke school voor voortgezet onderwijs hij/zij gaat. Begin groep 8 krijgt u een voorlopig schooladvies voor uw kind.
Het voorlopig advies van uitstroom naar het voortgezet onderwijs is o.a. gebaseerd op werkhouding, motivatie en het zelfbeeld van de leerling;  daarnaast tellen de Cito resultaten vanaf groep 6 (leerlingvolgsysteem), wordt de NIO toets afgenomen  en gebruiken we de uitslag van de IEP Eindtoets.
 http://www.testresearch.nl/nio/nioouderbrochure.pdf
http://www.toets.nl/voorouders
 
Ouders van de groepen 7 en 8 worden uitgenodigd voor een speciale informatie avond: van basisschool naar voortgezet onderwijs.

Na groep 8 gaat uw kind naar het voortgezet onderwijs.
Wanneer u kiest voor het openbaar voortgezet onderwijs in Alkmaar vindt u met behulp van onderstaande link informatie over de verschillende scholen voor voortgezet onderwijs in Alkmaar.
Stichting openbaar voortgezet onderwijs noordholland noord (SOVON)