Nieuws uit de bovenbouw 
Hoe werken wij in de bovenbouw ?                                     (groepen 6, 7 en 8)


Op de Zandloper werken wij met een dag en een weektaak.
De leerlingen vullen aan het begin van de schooldag hun ‘agenda’ in.
Tijdens de dag (of dagdeel) tekenen zij af wat ze hebben gedaan.
Hiermee leren we de kinderen hun werk te plannen.

Huiswerk
De kinderen krijgen voor de toetsen van geschiedenis, aardrijkskunde en natuur samenvattingen mee naar huis om te leren.  Voor boekbespreking, werkstuk en spreekbeurt wordt er een blad meegegeven met informatie en tips met daarbij de datum waarop ze dit moeten doen.
In groep 8 krijgen de leerlingen verder op vrijdag rekenhuiswerk mee en op woensdag taalhuiswerk.

Taal
We werken met de methode Taal op Maat.
Deze methode heeft een duidelijke structuur voor de leerlingen en extra plusmateriaal.
De leerlingen werken zowel in een schrift als in een werkboek. Ook maken zij opdrachten op de computer.
 
Naast het werken uit de methode maken de leerlingen opdrachten m.b.v. Birdy (elektronische leeromgeving),  houden zij één keer per jaar een spreekbeurt en een boekbespreking.  Bij hun spreek beurt mogen de leerlingen een PowerPointpresentatie maken.

Spelling
We werken met de methode Spelling op Maat
Spelling bestaat uit het leren van woordcategorieën en er wordt gestart met de werkwoordspelling.
 
Rekenen
We werken met de Methode Wereld in Getallen.
De doelen van het blok waar we mee bezig zijn hangen op de deur van de klas.
De leerlingen maken de toetsen digitaal.
In groep 6:  o.a. cijfersommen (+,X en -), breuken, kommagetallen, verhoudingen en het metriekstelsel (Km, Kg en L) en meetopdrachten.
In groep 7: o.a. grote deelsommen, breuken, procenten, kommagetallen en cijferen
In groep 8 : o.a. grote deelsommen, breuken, procenten , kommagetallen en cijferen.
 
 
 
Technisch lezen
Voor  technisch lezen hebben we de methode Estafette.
De leerlingen werken in drie groepen (instructie, basis en plusgroep)
De leerlingen lezen in een leesboek en daarnaast maken zij opdrachten in een werkboek.
 
Er wordt  regelmatig gelezen in een boek uit de bibliotheek, na het lezen van een boek vullen de leerlingen regelmatig een boekverslag in en er staan boekbesprekingen gepland.
Men gaat er nl vanuit dat in groep 8 iedereen op niveau leest. Omdat dit niet voor alle leerlingen geldt, leest groep 8 ook nog technisch.
De Plusgroep krijgt uitdagende opdrachten te maken in tweetallen. Bijvoorbeeld over Kinderliteratuur, of Tijdschriften. Naar aanleiding van zo’n opdracht geven de leerlingen een presentatie.
Ook wordt een voorleeskampioenschap gehouden in de bovenbouw waar heel groep 8 aan meedoet.
 
Begrijpend lezen
We werken met de methode Tekstverwerken.
Per les oefenen de leerlingen met één leesstrategie. Vervolgens passen we deze strategieën ook toe tijdens het lezen van bijvoorbeeld de zaakvakken. Daarnaast gebruiken we een oefenboek van cito om ander soorten opdrachten te oefenen.

Schrijven
We werken met de methode Pennenstreken.
De leerlingen schrijven met een vulpen of een Stabilo.
 
Aardrijkskunde
We werken met de methode Wijzer.
De leerlingen werken veel met de atlas en leren hoe zij hierin dingen kunnen opzoeken.
Daarnaast gebruiken we regelmatig Google Earth.
Groep 6 : Nederland
Groep 7 : Europa
Groep 8: Wereld

Geschiedenis
Wij werken met de methode Eigentijds (uit de Blinkserie) , waarbij de leerlingen zelf onderzoekend leren met gevarieerde opdrachten.
Blink Wereld - geschiedenis brengt geschiedenis dichtbij met spannende verhalen die de leerkracht zelf voorleest of vertelt, en met platen op het digibord waarin men steeds nieuwe dingen ontdekt. De methode zuigt kinderen de geschiedenis in door de spannende verhalen en sprekende illustraties. Verschillende tijden worden bijna letterlijk ingeprent op het netvlies van de leerlingen. Ook de bijbehorende muziek, stemmen en geluiden helpen leerlingen om zich te verplaatsen in een andere tijd.

https://www.blink.nl/onze-lesmethodes-zijn-anders

Natuur en techniek
Dit schooljaar starten wij met de methode Binnenste buiten (van Blink)
Blink Wereld - natuur en techniek. Elke les geeft een nieuwe uitdaging: Hoe kun je een tornado maken? Hoe erg is het wanneer jouw favoriete dier uitsterft? Hoe kun je veilig een stroomdraad aanraken? Blink Wereld - natuur en techniek laat kinderen stap voor stap ontdekken en ervaren. Met prachtige foto’s, grappige filmpjes en haalbare proeven en onderzoekjes. Waarna ze de wereld nooit meer hetzelfde zullen zien.
 
Verkeer
De leerlingen werken met de Jeugdverkeerskrant.
Elk schooljaar komen er 8 delen uit en deze zijn voorzien van herkenbare situaties in het verkeer. Waarbij de leerlingen hun rol als deelnemers zullen herkennen. Na elk krantje volgt een toets over dat item.

In groep 7 doen de leerlingen mee aan het landelijk verkeersexamen; dit bestaat uit een theorie en een praktijkdeel.
Vooraf aan dit praktijkdeel krijgen de leerlingen fietscontrole.
Het is van belang dat uw kind een goede fiets heeft, ook omdat we dit jaar op de fiets op schoolkamp gaan en als we op excursie gaan dit proberen ook op de fiets te doen.
Het landelijk verkeersexamen (theorie) vindt plaats op: donderdag 5 april 2018.
 
Gym
Er is wekelijks 1 gymles van een vakleerkracht en 1 leerkracht van de leerkracht zelf.
Na de gymles douchen alle kinderen, tenzij er door de ouders een goede reden is aangegeven.
De groepen 6 en groepen 7 doen twee keer per jaar mee aan What’s your game. De leerlingen mogen dan kiezen uit een heleboel sporten waarvan we er met elkaar twee zullen uitzoeken.  Doel: kinderen ervan bewust laten worden dat bewegen gezond is en sporten belangrijk.
De jongens en meiden kunnen in groep 8 ook meedoen aan het schoolvoetbaltoernooi.

Leefstijl
Dit is een methode voor sociaal emotionele vaardigheden.
Lessen bestaan o.a. uit spelletjes, praatopdrachten, werkbladen enz.
We doen wekelijks een les. De onderwerpen/thema’s laten we gedurende de week terugkomen.
U ontvangt met de start van een nieuw blok een informatie brief via Digiduif.
 
Expressie
Muziek geven we o.a. met behulp van de methode Muziek moet je doen.
De nadruk ligt vooral op zingen, maar ik hoop dit uit te breiden met digibord lessen.
Tekenen en handvaardigheid wisselen elkaar af.
We proberen met de onderwerpen aan te sluiten waar we in de klas mee bezig zijn met bijv. de wereld oriënterende vakken of het schoolthema.
Eén keer per jaar verzorgen de leerlingen samen met een andere groep een Open Podium waarbij ouders mogen komen kijken.


ICT
In de bovenbouw werken de leerlingen met Birdy.
Birdy is een elektronische leeromgeving waarbinnen de leerlingen hun gemaakte producten opslaan in een portfolio.
De leerlingen geven elkaar feedback en proberen zo hun product te verbeteren.
https://www.youtube.com/watch?v=XKQwVWsHqyQ
 
Daarnaast werken zij op de computer met rekenen en spelling. Als het goed is wordt de computer ook gebruikt bij de Blinklessen.
Ook gebruiken wij het programma Leskompas, dit kan thuis ook gebruikt worden.
Als school hebben wij ook een ICT protocol, deze kunt u vinden op de website en in de klas.
In november doet de bovenbouw mee met de week van de mediawijsheid.
Groep 7 doet dan het onderdeel Mediamasters.


Schoolschaken in groep 6
De leerlingen hebben vorig jaar allemaal de schaakregels aangeboden gekregen via een videoverhaal. Dit jaar kunnen de kinderen mee doen aan de schaakcompetitie op school. Dit gebeurd op vrijdag tussen de middag. Leerlingen nemen zelf een lunchpakketje mee, we eten gelijk om 12.00 uur, daarna schaken we tot 13.00 uur en dan kunnen ze nog even naar buiten. Om 13.15 begint het lesprogramma weer. We schaken in 2 poules, dus zijn ze om de week aan de beurt.
 
Engels in de groepen 7 en 8
We gebruiken de methode Hello You.  De nadruk wordt bij deze methode gelegd op het luisteren /begrijpen wat er gezegd wordt en het leren uitspreken van het Engels.

Op weg naar het Voortgezet onderwijs in de groepen 7 en 8
U en uw kind gaan in groep 8 een keuze maken naar welke school voor voortgezet onderwijs hij/zij gaat.  Het is verstandig en leuk om al in groep 7 een start te maken met bijvoorbeeld het bezoeken van open dagen.
Daarnaast worden ouders van de groepen 7 en 8 uitgenodigd voor een speciale informatie avond: van basisschool naar voortgezet onderwijs.
Begin groep 8 krijgt u een voorlopig schooladvies voor uw kind.
Het voorlopig advies van uitstroom naar het voortgezet onderwijs is o.a. gebaseerd op werkhouding, motivatie en het zelfbeeld van de leerling;  daarnaast tellen de Cito resultaten vanaf groep 6 (leerlingvolgsysteem), wordt de NIO toets afgenomen  en gebruiken we de uitslag van de IEP Eindtoets.
 http://www.testresearch.nl/nio/nioouderbrochure.pdf
http://www.toets.nl/voorouders
 
Schoolkamp voor groep 7
We gaan op de fiets naar Castricum en overnachten daar in een scoutinggebouw.
U kunt zich dan ook opgeven als hulpouder. We hebben begeleiders nodig die met ons mee gaan, bagagerijders voor heen en bagage rijders voor terug. (tevens eindschoonmaak)
Eventueel ouders die komen helpen bij de avondspelen.
 
Schoolkamp voor groep 8
We gaan op de fiets naar Wijk aan Zee en overnachten daar in een scoutinggebouw.
U kunt zich dan ook opgeven als hulpouder. We hebben begeleiders nodig die met ons mee gaan, bagagerijders voor heen en bagage rijders voor terug. (tevens eindschoonmaak)
Daarnaast hebben we ook  ouders nodig die willen spoken tijden de spooktocht op de eerste avond.

Afscheid groep 8
Tegen het einde van het schooljaar zijn er veel activiteiten rondom het afscheid van groep 8. Te denken valt aan een eindfeest wat de klas zelf organiseert. Een eindknutsel voor de hele school en een eindboek.