Overblijven (TSO)
Overblijven met Edith
De Zandloper maakt gebruik van een online systeem voor de tussenschoolse opvang ("overblijf"). Alle ouders maken via de link http://www.overblijvenmetedith.nl een eigen account aan, waarmee ze 24 uur per dag, 7 dagen per week de overblijfmomenten van hun kin(eren) kunnen vastleggen. Ook als u slechts sporadisch gebruik maakt van de overblijf, wordt u gevraagd een account aan te maken.
Alleen kinderen die aangemeld zijn, kunnen overblijven. Drukt u uw kind op het hart ook werkelijk naar de overblijf te gaan en niet met een ander kind mee naar huis. De overblijfmedewerkers zoeken dan vergeefs naar uw kind. 

De aan overblijven verbonden kosten (€ 2,50 per keer) kunnen via een maandelijkse incasso worden betaald.De verantwoording van het overblijven ligt bij het schoolbestuur. Er is een overblijfreglement dat door ouders ondertekend dient te worden.